ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

κατάλογος

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 1. Ο ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ είναι ένα δημοκρατικό αντικαθεστωτικό δίκτυο Ελλήνων Πολιτών, που ενώνει και συσπειρώνει όσους πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξει το ισχύον πολιτικό σύστημα προς δημοκρατική κατεύθυνση. Όσους πιστεύ ουν ότι η πολιτική εξουσία πρέπει ν’ απαγκιστρωθεί από τον έλεγχο της οικονομικής εξουσίας και να περάσει στα χέρια της κοινωνίας. Όσους πιστεύουν ότι το κράτος πρέπει να παύσει να είναι ιδιοκτήτης της κοινωνίας και να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή να γίνει η κοινωνία ιδιοκτήτης του κράτους, το οποίο και θα χρησιμοποιεί ως όργανο εξυπηρέτησης του κοινωνικού συμφέροντος.

Ολόκληρο το παρόν καταστατικό, το οποίο ρυθμίζει την εσωτερική πολιτική ζωή του Δικτύου, είναι και το έμπρακτο βασικό μήνυμά μας για την Πολιτεία που οραματιζόμαστε. Μια Πολιτεία χωρίς αρχηγοκεντρικά μορφώματα, με τον πολίτη κυρίαρχο της ζωής του και τόπου του.

 1. Ο ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ είναι πολιτικοκοινωνικό δίκτυο ενεργοποίησης και δράσης της κοινωνίας για την αλλαγή του χρεοκοπημένου εσωτερικού συστήματος. Δεν είναι πολιτικό κόμμα, αλλ’ εάν και εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες και φυσικά έπειτα από ενδοδιακτυακό δημοψήφισμα όλων των μελών, αποφασιστεί η επιδίωξη διεκδίκησης της λαϊκής εντολής, προκειμένου να γίνουν πράξεις τα οράματα των μελών του Δικτύου, τότε θα ισχύσουν και τα κατωτέρω άρθρα 14 επ., που ορίζουν την διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων σε εκλόγιμες θέσεις.
 2. Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, θα καταργήσει την κρατική επιχορήγηση πλήρως για όλα τα κόμματα. Μόνες πηγές χρηματοδότησης είναι οι εισφορές ή προσφορές των μελών και των φίλων του.
 3. Ο ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ είναι αντίθετος με τον κομματικό και ελεγχόμενο από την κομματική ολιγαρχία συνδικαλισμό, δεν συμμετέχει σε καθεστωτικά συνδικαλιστικά όργανα και επιθυμεί την απαλλαγή του εργατικού κινήματος από τον κομματικό συνδικαλισμό. Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα των εργαζομένων και όχι των κομματικών ολιγαρχιών.
 4. Με το παρόν καταστατικό καθίσταται αντιληπτό ότι η άσκηση της πολιτικής εξουσίας είναι μόνιμα και συνεχώς στα χέρια των απλών μελών του Δικτύου και ως εκ τούτου, τα όργανα στα οποία θα ανατεθεί η ευθύνη άσκησής της, κατά τους ισχύοντες πολιτειακούς θεσμούς, θα υπόκεινται συνεχώς στον έλεγχο και στον κίνδυνο της ανάκλησης από τα απλά μέλη.
 5. Με τον τρόπο αυτό απαγκιστρώνεται η πολιτική εξουσία από υπερκείμενες των πολιτικών οργάνων δυνάμεις και περνάει στη βάση της κοινωνίας.

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ

Δια της υπογραφής του παρόντος από τα ιδρυτικά μέλη σχηματίζεται το δημοκρατικό αντικαθεστωτικό δίκτυο Ελλήνων Πολιτών ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Το παρόν καταστατικό ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Δημοκρατικού Αντικαθεστωτικού Δικτύου Ελλήνων Πολιτών με την ονομασία ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.
 2. Ο ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ είναι μια δημοκρατική συλλογικότητα, εντελώς διαφορετική και αντίθετη προς το ολιγαρχικό αρχηγοκεντρικό και αγελαίο σύστημα που ισχύει στη χώρα μας. Εισάγει για πρώτη φορά την έννοια της συλλογικότητας χωρίς αρχηγό, βάζοντας στη θέση του αρχηγού τη συλλογική απόφαση και θεσπίζει κανόνες δυναμικής δημοκρατίας, στην οποία καμία απόφαση μιας συγκυριακής πλειοψηφίας, δεν θεωρείται πάγια και αναλλοίωτη, καταπιέζοντας την μειοψηφία, αλλά τίθεται συνεχώς σε αμφισβήτηση και νέα κρίση, σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος καταστατικού.
 3. Όλα τα μέλη του Δικτύου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα έχουν ελεύθερη προσωπικότητα και ξεχωριστή αξία. Όποιο μέλος αναλάβει συγκεκριμένη αρμοδιότητα, είτε με εκλογή είτε με κλήρωση, είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει πλήρως το παρόν καταστατικό και να εκτελεί πιστά τις εντολές που θα του αναθέτουν τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα, χωρίς να έχει καμία απολύτως προσωπική εξουσία και δικαιοδοσία πάνω στα υπόλοιπα μέλη.
 4. Τα μέλη μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα, τόσο μέσα στα όργανα όσο και δημόσια τις προσωπικές τους απόψεις επί παντός θέματος, χωρίς να υφίστανται οποιαδήποτε συνέπεια. Όμως, είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων του Δικτύου, οι οποίες θα λαμβάνονται όπως κατωτέρω ορίζεται.
 5. Όταν κάποιο μέλος εκφράζει δημόσια διαφορετικές απόψεις από αυτές που έχουν αποφασιστεί συλλογικά και παρόλα αυτά εξακολουθεί να παραμένει μέλος του Δικτύου μη αποχωρώντας οικειοθελώς, καθιστά ρητά σαφές και ομολογεί δημόσια προς την κοινωνία ότι αποδέχεται πλήρως τις συλλογικές αποφάσεις, παρά τη δική του διαφορετική άποψη.
 6. Εφόσον, παρόλα αυτά, κριθεί ότι οι προσωπικές απόψεις που εκφράζει ένα μέλος έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές ή αμαυρώνουν την πολιτική ταυτότητα του Δικτύου ή προκαλούν σύγχυση ή ζημιά, μπορεί να αποφασιστεί η διαγραφή του, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
 7. Οι βασικοί άξονες πολιτικής κατεύθυνσης του Δικτύου, είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέλη και αποφασίζονται από όλα τα μέλη με ενδοδικτυακά δημοψηφίσματα.
 8. Επί μέρους αναφυόμενα ζητήματα λειτουργίας, ήσσονος σημασίας, των οποίων δεν προβλέπεται η ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής (ΕΚΕ).
 9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και για θέματα που δεν αφορούν στην καταστατική λειτουργία ή τους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης, όπου είναι χρονικά και οικονομικά αδύνατο να συγκληθεί έγκαιρα η ΕΚΕ, αποφασίζει περί αυτών ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΕ, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των άρθρων του παρόντος καταστατικού, της Διακήρυξης του Δικτύου, των ορισθέντων βασικών κανόνων πολιτικής κατεύθυνσης και των συλλογικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί.
 10. Οικονομικοί πόροι του Δικτύου είναι οι τακτικές μηνιαίες συνδρομές των μελών, αλλά και κάθε άλλη έκτακτη εισφορά, από μέλος ή φίλο του Δικτύου. Κατάλογος των εισφορών και τα αντίστοιχα ποσά, είναι άμεσα διαθέσιμα σε όποιο μέλος ζητήσει να πληροφορηθεί σχετικά.

Τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των εσόδων κάθε Δήμου κρατούνται για την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών του το δε απομένον ένα πέμπτο (1/5) κατατίθενται στο κεντρικό ταμείο του Δικτύου.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ

Το Δίκτυο έχει έδρα στην Αθήνα και το έμβλημά του είναι ένας δεξιόστροφα περιστρεφόμενος μωβ στρόβιλος, με τέσσερις βραχίονες και κίτρινο πυρήνα, και δεξιά του το όνομα «ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» σε κεφαλαία πλάγια γραφή, επίσης σε μωβ χρώμα.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

 1. Μέλος του Δικτύου μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, οπουδήποτε στον πλανήτη, ηλικίας τουλάχιστον δεκαπέντε ετών αρκεί να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Με την εγγραφή του το μέλος αποδέχεται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του Δικτύου και αναλαμβάνει, να εφαρμόζει τις αποφάσεις των οργάνων του, που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
 2. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την προσωπική υποβολή αίτησης που απευθύνεται στο Δίκτυο, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Με την αίτηση, το μέλος βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το παρόν καταστατικό.
 3. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:

α. Με την οικειοθελή αποχώρηση του μέλους από το Δίκτυο, έπειτα από έγγραφη δήλωσή του προς την ΕΚΕ του Δικτύου.

β. Με την αποδεδειγμένη προσχώρηση του μέλους σε άλλο πολιτικό φορέα, η ΕΚΕ μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή του από τα Μητρώα του Δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, το διαγραφέν           μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Ολομέλεια για να αποφασίσει σχετικά, με αίτημα του προς τον ΓΓ της ΕΚΕ, ο οποίος υποχρεούται να εισάγει το θέμα στην Ολομέλεια εντός μηνός.

γ. Η ΕΚΕ, έπειτα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της ΕΚΕ, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους αν αυτό καταδικάστηκε για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα.

δ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΚΕ, εφόσον το μέλος, κατά την εγγραφή του δήλωσε ψευδή προσωπικά στοιχεία.

ε. Μετά από καταψήφισή του από τα δυο τρίτα των μελών του δήμου του, λόγω δημόσιας έκφρασης προσωπικών θέσεων που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές του Δικτύου  ή       που αμαυρώνουν την πολιτική του φυσιογνωμία ή που προκαλούν σύγχυση ή ζημιά.

στ. Διαγραφέν μέλος μπορεί, εντός πενθημέρου από της διαγραφής του, να προσφύγει στην Ολομέλεια ζητώντας την ακύρωση της σχετικής απόφασης. Η Ολομέλεια συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση εντός πενθημέρου από την υποβολή του αιτήματος. Για την αποδοχή της προσφυγής του διαγραμμένου μέλους απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων συν μιας των ψήφων των παρόντων.

 1. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται αυτόματα και την απώλεια κάθε αρμοδιότητας μέσα στο Δίκτυο.
 2. Η επανεγγραφή στο Δίκτυο είναι ελεύθερη, εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 και δεν συντρέχουν οι συνθήκες της παραγράφου 3ε.
 3. Με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της ΕΚΕ, τηρείται Εθνικό Μητρώο Μελών του Δικτύου.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Τα μέλη του Δικτύου έχουν ισοδύναμη ψήφο σε όλες τις ψηφοφορίες και συμμετέχουν στις ψηφοφορίες, εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.
 2. Τα μέλη του Δικτύου ηλικίας τουλάχιστον δεκαέξι ετών δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και θέσεις ευθύνης μέσα στο Δίκτυο, σύμφωνα με τους όρους τους παρόντος καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Το μέλος οφείλει να τηρεί το καταστατικό και να σέβεται τις ιδεολογικές αρχές του Δικτύου, τη Διακήρυξη και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό.
 2. Το μέλος οφείλει να καταβάλει κάθε μήνα ως συνδρομή το ποσό του ενός (1) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοστεί, έπειτα από ενδοδικτυακό δημοψήφισμα.
 3. Εφόσον το μέλος δεν καταβάλει τη συνδρομή του, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΚΕ, χάνει κάθε θέση ευθύνης μέσα στο Δίκτυο.
 4. Μη ταμειακώς εν τάξει μέλος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε ψηφοφορίες του Δικτύου. Η απαγόρευση αυτή αίρεται αμέσως, μετά την τακτοποίηση των οφειλών του.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Όργανα του Δικτύου είναι η Ολομέλεια, η Εθνική Κεντρική Επιτροπή και οι Δήμοι.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

 1. Η Ολομέλεια, δηλαδή το σύνολο των μελών του Δικτύου, είναι το ανώτατο συλλογικό Όργανο.
 2. Τα θέματα προς συζήτηση εντός της Ολομέλειας θα τίθενται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΚΕ. Ο ΓΓ είναι υποχρεωμένος να θέσει αμελητί σε ψηφοφορία οποιοδήποτε ζήτημα προταθεί από Δήμο ή από το 1% των μελών του Δικτύου. Εάν όμως το ζήτημα αυτό ή παρόμοιο έχει ήδη αποφασιστεί από την Ολομέλεια, τότε απαιτείται αίτημα από το 20% των μελών του Δικτύου.
 3. Η διαδικασία συζητήσεων της Ολομέλειας, θα ορίζεται κάθε φορά, ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος και το διαθέσιμο χρόνο, από ειδική πενταμελή επιτροπή της ΕΚΕ στην οποία προεδρεύει ο ΓΓ, κληρουμένων των υπολοίπων τεσσάρων μελών.
 4. Την ευθύνη της διεύθυνσης της συζήτησης, έχει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΕ.
 5. Η ψηφοφορία είναι ηλεκτρονική.
 6. Για να είναι έγκυρη η απόφαση της Ολομέλειας θα πρέπει να συμμετέχει το 75% των ταμειακώς ενήμερων μελών (απαρτία). Αναστέλλεται για ένα εξάμηνο η ιδιότητα του μέλους το οποίο δεν έχει συμμετάσχει σε δύο συνεχόμενες ψηφοφορίες της Ολομέλειας.
 7. Η απόφαση θα πρέπει να συγκεντρώνει το 50%+1 των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία.
 8. Σε περίπτωση που έχουν τεθεί περισσότερες των δύο προτάσεων για το ίδιο θέμα και εφόσον καμία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το καταστατικό πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των προτάσεων που συγκέντρωσαν τις δύο πρώτες πλειοψηφούσες θέσεις.
 9. Κατά την διάρκεια της Ολομέλειας με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέλους και συγκέντρωση υπογραφών που εκπροσωπούν το 20% των ταμειακώς ενήμερων μελών, τίθεται αυτόματα ως τελευταίο στην ημερήσια διάταξη, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της ΕΚΕ, προς συζήτηση και ψηφοφορία, οποιοδήποτε θέμα, ακόμη κι αν γι’ αυτό έχει ληφθεί απόφαση σε προηγούμενη Ολομέλεια.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Εθνική Κεντρική Επιτροπή (ΕΚΕ) είναι το αμέσως μετά την Ολομέλεια ανώτατο συλλογικό Όργανο.
 2. Η ΕΚΕ συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο κάθε Δήμου και από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου. Ιδρυτικά μέλη είναι εκείνα που συνέταξαν και υπέγραψαν το παρόν καταστατικό και τη Διακήρυξη.
 3. Η διάρκεια της ιδιότητας του μέλους της ΕΚΕ (πλην των ιδρυτικών) είναι ενός έτους, εκτός αν ο αντίστοιχος δήμος έχει ορίσει μικρότερο χρόνο.
 4. Οι αρμοδιότητες της ΕΚΕ:

α. Είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τη λειτουργία του Δικτύου, την ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της δράσης, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας του Δικτύου, τις καταστατικές αρχές, τη Διακήρυξη και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης.

β. Εξειδικεύει τη γενική πολιτική και τις δράσεις του Δικτύου.

γ. Εισηγείται στην Ολομέλεια τροποποιήσεις του καταστατικού.

δ. Συγκροτεί ομάδες εργασίας παραγωγής πολιτικών προτάσεων και δράσεων.

ε. Από τα μέλη της ΕΚΕ κληρώνεται ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΕ.

στ. Είναι ταυτόχρονα και το πειθαρχικό όργανο του Δικτύου.

ζ. Εκδίδει ψηφίσματα για οποιοδήποτε θέμα.

η. Διατηρεί και ενημερώνει Μητρώο Μελών.

θ. Δύο μέλη της ΕΚΕ αναλαμβάνουν την τήρηση του Κεντρικού Ταμείου του Δικτύου (Κεντρικοί Ταμίες), το οποίο αποτελείται από τις εισφορές των Δήμων και όποιο άλλο ποσό δοθεί, για τους λόγους που προβλέπονται στο παρόν, στο Δίκτυο. Η θητεία των είναι εξάμηνη. Πληρωμές προς τρίτους γίνονται μόνο εφ’ όσον η σχετική εντολή φέρει τις υπογραφές των δύο κεντρικών ταμιών και του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα. Οι Ταμίες λογοδοτούν κατά την λήξη της θητείας των.

 1. Η ΕΚΕ Συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΕ ή όταν το ζητήσει ενυπόγραφα το 5% των μελών της ΕΚΕ.
 2. Οι αποφάσεις της ΕΚΕ λαμβάνονται ως εξής:

α. Τα προς συζήτηση θέματα τίθενται με πρωτοβουλία αυτού που την συγκαλεί.

β. Η διαδικασία συζητήσεων της ΕΚΕ, θα ορίζεται κάθε φορά, ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος, το διαθέσιμο χρόνο και το οικονομικό κόστος, επίσης με απόφαση αυτού που την συγκαλεί.

γ. Την ευθύνη της διεύθυνσης της συζήτησης, θα έχει ο Γραμματέας της ΕΚΕ

δ. Η ψηφοφορία, εφόσον το όργανο συνεδριάζει από απόσταση, θα είναι ηλεκτρονική.

ε. Για να είναι έγκυρη η απόφαση της ΕΚΕ θα πρέπει να συμμετέχει το 75% των ταμειακώς ενήμερων μελών αυτής. Μέλη της ΕΚΕ που δεν συμμετέχουν σε δύο συνεχόμενες ψηφοφορίες, αποβάλλονται από την ΕΚΕ με απόφαση του Γενικού Γραμματέως: η απόφαση γνωστοποιείται αμέσως στον οικείο Δήμο, ο οποίος τα αντικαθιστά υποχρεωτικά.

στ. Η απόφαση θα πρέπει να συγκεντρώνει το 50%+1 των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.

ζ. Σε περίπτωση που έχουν τεθεί περισσότερες των δύο προτάσεων για το ίδιο θέμα και εφ’ όσον καμιά δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο προτάσεων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους.

η. Με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέλους του Δικτύου και συγκέντρωση υπογραφών που εκπροσωπούν το 20% των ταμειακώς ενήμερων μελών του Δικτύου ή της ΕΚΕ, τίθεται αμελητί στην ΕΚΕ για συζήτηση και ψηφοφορία, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της ΕΚΕ, οποιοδήποτε θέμα, ακόμη κι αν γι’ αυτό έχει ληφθεί ήδη απόφαση (όχι όμως εντός του τελευταίου τριμήνου).

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΚΕ

 1. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΕ, αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ των μελών της ΕΚΕ.
 2. Στην κληρωτίδα μπαίνουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΕΚΕ, εφόσον το επιθυμούν, ακόμα και εκείνα που ήδη έχουν υπάρξει στο παρελθόν Γενικοί Γραμματείς, εφ’ όσον μέχρι την λήξη της θητείας των (στην ΕΚΕ) απομένει διάστημα τουλάχιστον είκοσι ημερών.
 3. Η διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα αρχίζει από την επομένη της κλήρωσής του και είναι 30 ημερών, έστω και αν η θητεία του ως μέλους της ΕΚΕ πρόκειται να λήξει νωρίτερα.
 4. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΕ:

α. Εκπροσωπεί το Δίκτυο προς τα έξω.

β. Ελέγχει την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων όλων των συλλογικών οργάνων του Δικτύου και ενημερώνει σχετικά.

γ. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και της ΕΚΕ.

δ. Έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί, τόσο προς την ΕΚΕ, όσο και προς την Ολομέλεια, τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί παντός θέματος, ακόμα και επί ψηφισμένων στο παρελθόν θεμάτων.

ε. Συντονίζει τη δράση όλων των οργάνων του Δικτύου, με τη συνδρομή των υπόλοιπων μελών της ΕΚΕ.

στ. Ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει είτε η Ολομέλεια είτε η ΕΚΕ.

ζ. Έχει την ευθύνη έκδοσης δελτίων τύπου.

η. Έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την ΕΚΕ ως πειθαρχικό όργανο, εφόσον του το ζητήσει εγγράφως,  είτε το 20% των μελών της ΕΚΕ είτε το 10% της Ολομέλειας.

θ. Έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών και υλοποίηση αποφάσεων σε κάθε μέλος της ΕΚΕ, ακόμα και σε απλό μέλος του Δικτύου, το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εντολή.

ι. Έχει το δικαίωμα να προτείνει προς την ΕΚΕ να αποφασίσει για την συγκρότηση ομάδων εργασίας επί διαφόρων θεμάτων παραγωγής πολιτικών προτάσεων και πολιτικών δράσεων.

ια. Παρέχει την εξουσιοδότηση για δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του Δικτύου.

ιβ. Είναι ταυτόχρονα και ο ταμίας του Δικτύου. Για την αρμοδιότητά του δε αυτή μπορεί να ορίσει ως βοηθό του ένα μέλος ή ορισμένα μέλη της ΕΚΕ, πάντοτε όμως υπό τη δική του ευθύνη.

ιγ. Είναι αρμόδιος για την ορθή τήρηση του Μητρώου Μελών.

ιδ. Αν ο Γενικός Γραμματέας δεν συγκαλέσει συνεδρίαση της Ολομέλειας όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν, εκπίπτει αυτομάτως του αξιώματος και παύει να είναι μέλος της ΕΚΕ

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Ο Γενικός Γραμματέας εκπίπτει αμέσως του αξιώματός του, εφόσον το ζητήσει με τις υπογραφές του το 20% είτε της Ολομέλειας, είτε της ΕΚΕ και εγκριθεί με ψηφοφορία από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΕΚΕ που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 2. Επίσης εκπίπτει αμέσως της θέσης του, με την σε βάρος του άσκηση ποινικής δίωξης για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΗΜΟΙ

 1. Οι Δήμοι είναι οι Οργανώσεις Βάσης του Δικτύου και μπορούν να είναι:

α. Τοπικός Δήμος: αντιστοιχεί ένας σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα αν ο Αντίστοιχος Καλλικρατικός Δήμος έχει περισσότερα τέτοια.

β. Θεματικός Δήμος (επαγγελματική ή άλλου είδους οργάνωση).

γ. Αλλοδαπός Δήμος, ένας  για κάθε κράτος.

 1. Κάθε Δήμος ιδρύεται με απόφαση των μελών του κοινοποιουμένη αυθημερόν στην ΕΚΕ.
 2. Έγκυρος Δήμος, θεωρείται εκείνος που αποτελείται τουλάχιστον από δεκαπέντε υπαρκτά και ταμειακώς ενήμερα μέλη.
 3. Κάθε Δήμος αναδεικνύει ένα μέλος της ΕΚΕ.
 4. Η εσωτερική οργάνωση κάθε Δήμου, ο τρόπος ανάδειξης του μέλους της ΕΚΕ και η διάρκεια της θητείας του εκεί, που δεν θα ξεπερνά όμως το έτος, αφήνονται στην πρωτοβουλία των μελών του κάθε Δήμου, τα οποία όμως, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΕ και να εγκριθούν από την ΕΚΕ.
 5. Εάν δεν έχει αναληφθεί τέτοια πρωτοβουλία (αρ. 12 παρ. 5), ισχύει ο γενικός κανόνας για όλους τους Δήμους και ειδικότερα:

α. Όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Δήμου αποτελούν την αντίστοιχη Συνέλευση του Δήμου.

β. Ο Δήμος συντονίζεται από τον αντίστοιχο Γραμματέα του Δήμου, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη με μυστική ψηφοφορία για διάρκεια ενός έτους. Γραμματέας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε το 50%+1 των ταμειακώς ενήμερων μελών του αντίστοιχου Δήμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι από δύο υποψήφιοι και ουδείς συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται  μεταξύ των δύο πρώτων.

γ. Ο Γραμματέας του Δήμου έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΕ, στα όρια του αντίστοιχου Δήμου.

δ. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου είναι αρμόδιος για την τήρηση και ενημέρωση του οικείου Μητρώου Μελών. Κάθε αλλαγή σ’ αυτό γνωστοποιείται αμέσως στον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΕ.

ε. Η ανάδειξη του μέλους της ΕΚΕ από κάθε Δήμο, γίνεται με μυστική ψηφοφορία για διάρκεια ενός έτους. Εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε το 50%+1 των ταμειακώς ενήμερων μελών του αντίστοιχου Δήμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι από δύο υποψήφιοι και ουδείς συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται  μεταξύ των δύο πρώτων.

 1. Ο σκοπός των Δήμων είναι η ανάδειξη, η προβολή και η διεύρυνση της πολιτικής επιρροής του Δικτύου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τις συλλογικές αποφάσεις του Δικτύου, η εκπαίδευση των μελών του στο ρόλο του υπεύθυνου πολίτη, η ουσιαστική συμμετοχή των μελών του στα πολιτικά πράγματα της χώρας, αλλά και η ανάδειξη νέων στελεχών από τη βάση, η δε λειτουργία τους πρέπει να είναι σύμφωνη με το παρόν καταστατικό.
 2. Οι Δήμοι έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια, υπό την εποπτεία της ΕΚΕ, οι δε δικαιοπραξίες που συνάπτουν οι Δήμοι δεν δεσμεύουν σε καμιά περίπτωση το Δίκτυο.
 3. Ο Γενικός Γραμματέας κάθε Δήμου είναι αρμόδιος για την συλλογή και καταγραφή των συνδρομών των μελών του Δήμου ως και πάσης άλλης οικονομικής εισφοράς προς αυτόν.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 1. Διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, αν δεν ορίζεται άλλως, μπορούν να προστεθούν, τροποποιηθούν ή καταργηθούν μόνο με την πλειοψηφία του 75% των μελών της Ολομέλειας. Η ισόβια συμμετοχή των ιδρυτών στην ΕΚΕ δεν μπορεί να καταργηθεί.
 2. Εφ’ όσον, με την συμμετοχή και πλειοψηφία που ορίζεται αμέσως ανωτέρω (αρ. 13 παρ. 1), αποφασισθεί η μετατροπή του Δικτύου σε Πολιτικό Κόμμα από της λήψης της απόφασης αυτής θα ισχύουν και τα παρακάτω άρθρα

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Το πολιτικό σύστημα που ισχύει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι το Κοινοβουλευτικό σύστημα. Εφόσον αποφασιστεί να συμμετάσχει το Δίκτυο σε εθνικές εκλογές με αυτό το σύστημα και όσο αυτό θα ισχύει (αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα, θα αλλάξει αντίστοιχα και το παρόν καταστατικό), η επιλογή του υποψηφίου Πρωθυπουργού θα γίνεται ως εξής:

 1. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι από έτους μέλος του Δικτύου και ταμειακώς ενήμερος.
 2. Υποψήφιος πρωθυπουργός ανακηρύσσεται εκείνος που θα συγκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων όλων των ταμειακώς ενήμερων μελών του Δικτύου.
 3. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έχει κάθε μέλος, εφόσον συγκεντρώσει τις υπογραφές εκατό ταμειακώς ενήμερων μελών του Δικτύου.
 4. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι των δύο υποψήφιοι, χωρίς κανείς να συγκεντρώνει την πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων.
 5. Ο χρισμένος δια της εκλογής υποψήφιος πρωθυπουργός θα είναι τυπικά πρόεδρος του Δικτύου, χωρίς να έχει καμία απολύτως ουσιαστική ενδοδικτυακή αρμοδιότητα.
 6. Οι προκριματικές εκλογές για το χρίσμα, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο έξι μήνες πριν τις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν αιφνιδιαστικά, επισπεύδεται αναλόγως και η εκλογή.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

 1. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός, δεν θα εκλέγεται και βουλευτής ως αρχηγός, χωρίς σταυρό, όπως προβλέπει ο ισχύων εκλογικός νόμος, αλλά θα λαμβάνει και αυτός σταυρό προτίμησης, ως απλός υποψήφιος βουλευτής.
 2. Στην περίπτωση που ο χρισμένος υποψήφιος πρωθυπουργός δεν εκλεγεί ως βουλευτής, παύει να έχει το τυπικό αξίωμα του προέδρου του Δικτύου και επανέρχεται στην ιδιότητα του απλού μέλους.
 3. Στην περίπτωση που ο χρισμένος υποψήφιος πρωθυπουργός εκλεγεί βουλευτής, αλλά δεν αποκτήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού, με οποιονδήποτε τρόπο, παύει να είναι έστω και τυπικά πρόεδρος του Δικτύου και περιορίζεται στο αξίωμα του βουλευτή.
 4. Όταν ο χρισμένος υποψήφιος αποκτήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού, θα είναι τυπικά πρόεδρος του Δικτύου, αξίωμα από το οποίο δεν μπορεί να παραιτηθεί, παρά μόνο να εκπέσει με ανάκληση από τα μέλη του Δικτύου.
 5. Ο χρισμένος υποψήφιος πρωθυπουργός, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, αλλά και εκείνος που θα αποκτήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού, ουδέν ειδικό δικαίωμα, προνόμιο ή αρμοδιότητα έχει εντός του Δικτύου.
 6. Ο χρισμένος υποψήφιος πρωθυπουργός, οφείλει να ευθυγραμμισθεί πιστά με το στόχο του Δικτύου, την Διακήρυξη και τους βασικούς άξονες της πολιτικής του Δικτύου, όπως αυτοί θα έχουν αποφασιστεί. Μπορεί όμως να συνεισφέρει και να εμπλουτίσει τις πολιτικές του προτάσεις προς το εθνικό εκλογικό σώμα, με νέες καινοτόμες ιδέες, με την επιφύλαξη φυσικά του προηγουμένου εδαφίου.
 7. Ο χρισμένος υποψήφιος πρωθυπουργός, εφόσον αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού, είναι υποχρεωμένος να σχηματίσει κυβέρνηση από μέλη του Δικτύου και όχι από τους εκλεγέντες βουλευτές του Δικτύου, για τους οποίους υπάρχει ασυμβίβαστο με το αξίωμα του υπουργού.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

 1. Ο χρισμένος υποψήφιος πρωθυπουργός, από της εκλογής του, αλλά ακόμα και αν αποκτήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού, μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από την Ολομέλεια, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των ταμειακώς ενήμερων μελών του Δικτύου, αν το ζητήσει ενυπόγραφα το 20% των μελών της Ολομέλειας.
 2. Ο με αυτόν τον τρόπο ανακληθείς υποψήφιος πρωθυπουργός ή ήδη πρωθυπουργός, χάνει τη στήριξη των μελών του Δικτύου και των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δικτύου και οφείλει να παραιτηθεί αμέσως. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται αυτομάτως διαγεγραμμένος οριστικά από το Δίκτυο, χωρίς δικαίωμα επανόδου. Οι δε βουλευτές του Δικτύου, οφείλουν αμέσως να άρουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 1. Ο υποψήφιος βουλευτής θα πρέπει να είναι από εξαμήνου μέλος του Δικτύου και ταμειακώς ενήμερος.
 2. Οι υποψήφιοι βουλευτές για κάθε εκλογική περιφέρεια ανακηρύσσονται με ψηφοφορία, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού που απαιτείται για κάθε εκλογική περιφέρεια, από τις ψήφους των ταμειακώς ενήμερων μελών των Τοπικών Δήμων που συναποτελούν κατά Νόμο την αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.
 3. Η ψηφοφορία γίνεται μόνο με μονοσταυρία.
 4. Υποχρεωτικά όμως, εφ’ όσον υπάρχουν οι αντίστοιχες υποψηφιότητες, εκλέγεται ένας τουλάχιστον υποψήφιος από κάθε Τοπικό Δήμο, εκτός και εάν οι δήμοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των υποψηφίων.
 5. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έχει κάθε μέλος, του Δικτύου.
 6. Οι προκριματικές εκλογές για το χρίσμα, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο έξι μήνες πριν τις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν αιφνιδιαστικά, επισπεύδεται αναλόγως η εκλογή των υποψηφίων βουλευτών.
 7. Οι εκλεγμένοι βουλευτές του Δικτύου δεν θα γίνουν υπουργοί για όλη τη διάρκεια της θητείας για την οποία έχουν εκλεγεί.
 8. Ο εκλεγμένος βουλευτής, δεν είναι υποχρεωτικά υποψήφιος για τις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά θα έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
 9. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου στις ενδοδικτυακές προκριματικές διαδικασίες, για υποψήφιος βουλευτής, εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο, οκτώ χρόνια βουλευτής ή/και ευρωβουλευτής και σε κάθε περίπτωση αν έχει εκλεγεί σε τέτοια αξιώματα ήδη τρεις φορές.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 1. Ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής ομάδας του Δικτύου, ο οποίος θα εκτελεί και τα καθήκοντα τα οποία ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει για τους Προέδρους των πολιτικών κομμάτων, θα εκλέγεται από την Ολομέλεια ένας εκ των βουλευτών του Δικτύου.
 2. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν όλοι οι εκλεγέντες βουλευτές του Δικτύου.
 3. Εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε το 50%+1 των ψήφων της Ολομέλειας ενώ σε περίπτωση που κανείς δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 1. Ο εκλεγμένος βουλευτής οφείλει να ψηφίζει εντός του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί σε αυτόν από τους εκλογείς του Δικτύου της αντίστοιχης εκλογικής Περιφέρειας αλλά και πάντα σύμφωνα με τις διακηρυκτικές αρχές του Δικτύου και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες της πολιτικής.
 2. Εκλεγμένος βουλευτής μπορεί να ανακληθεί και είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή, εφόσον αρθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του των μελών του Δικτύου της εκλογικής περιφέρειας που τον εξέλεξαν. Αν δεν παραιτηθεί, διαγράφεται αυτόματα από μέλος του Δικτύου και δεν έχει το δικαίωμα ποτέ να επανέλθει στο Δίκτυο.
 3. Η πρόταση ανάκλησης γίνεται ενυπόγραφα και αιτιολογημένα από το 20% των μελών του Δικτύου της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας ή από το 20% των μελών της ΕΚΕ.
 4. Για να υπάρξει ανάκληση, θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης τα δύο τρίτα του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων μελών του Δικτύου της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, ή αντιστοίχως (στην β’ περίπτωση της ανωτέρω παρ. 3) των μελών της ΕΚΕ.

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 1. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής θα πρέπει να είναι από εξαμήνου μέλος του Δικτύου και ταμειακώς ενήμερος.
 2. Ως υποψήφιοι ευρωβουλευτές του Δικτύου εκλέγονται αναλογικά για όλη την Ελλάδα κατά τη σειρά προτίμησης, με τον περιορισμό να υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος από κάθε διοικητική περιφέρεια, εφ’ όσον έχει υπάρξει τέτοια υποψηφιότητα, από τις ψήφους των ταμειακώς ενήμερων μελών της Ολομέλειας.
 3. Η ψηφοφορία γίνεται με μονοσταυρία.
 4. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έχει κάθε μέλος, του Δικτύου, που θα συγκεντρώσει τις υπογραφές 20 ταμειακώς ενήμερων μελών του Δήμου του.
 5. Οι προκριματικές εκλογές για το χρίσμα, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο έξι μήνες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές.
 6. Ο εκλεγμένος ευρωβουλευτής, δεν θα είναι υποχρεωτικά υποψήφιος για τις επόμενες ευρωπαϊκές, αλλά θα έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου.
 7. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου στις ενδοδικτυακές προκριματικές διαδικασίες, για υποψήφιος ευρωβουλευτής, εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο, δέκα χρόνια ευρωβουλευτής ή/και βουλευτής και σε κάθε περίπτωση αν να έχει εκλεγεί σε τέτοια αξιώματα ήδη τρεις φορές.

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 1. Ο εκλεγμένος ευρωβουλευτής οφείλει να ψηφίζει εντός του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί σε αυτόν από τους εκλογείς του Δικτύου, σύμφωνα με τις διακηρυκτικές αρχές του Δικτύου και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες της πολιτικής.
 2. Εκλεγμένος ευρωβουλευτής μπορεί να ανακληθεί και είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί από το αξίωμα του ευρωβουλευτή, εφόσον αρθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του των μελών της Ολομέλειας. Αν δεν παραιτηθεί, διαγράφεται αυτόματα από μέλος του Δικτύου και δεν έχει το δικαίωμα να επανέλθει ποτέ στο Δίκτυο.
 3. Η πρόταση ανάκλησης γίνεται ενυπόγραφα από το 20% των μελών του Δικτύου ή από το 20% των μελών της ΕΚΕ.
 4. Για να υπάρξει ανάκληση, θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης τα δύο τρίτα του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων μελών της Ολομέλειας. Στη θέση του παραιτηθέντος, υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών στην αντίστοιχη διοικητική περιφέρεια και αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο πρώτος επιλαχών πανελλήνια.

 

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σημείωση: Όπου στα επόμενα άρθρα αναφέρεται ο όρος Τοπικός Δήμος, ως τέτοιος νοείται και το δημοτικό διαμέρισμα, για τοπικούς δήμους που έχουν δημοτικά διαμερίσματα.

 1. Ο υποψήφιος Δήμαρχος θα πρέπει να είναι από εξαμήνου μέλος του Δικτύου και ταμειακώς ενήμερος και να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 15 μοναδικές υπογραφές των ταμειακά ενήμερων μελών του Δικτύου στον αντίστοιχο Δήμο.
 2. Υποψήφιος Δήμαρχος για κάθε Δήμο ανακηρύσσεται εκείνος που συγκέντρωσε το 50%+1 των ταμειακά ενήμερων μελών του αντίστοιχου Τοπικού Δήμου.
 3. Η ψηφοφορία γίνεται με μονοσταυρία.
 4. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έχει κάθε μέλος, του Δικτύου.
 5. Οι προκριματικές εκλογές για το χρίσμα, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο έξι μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές.
 6. Ο εκλεγμένος δήμαρχος, δεν θα είναι υποχρεωτικά υποψήφιος για τις επόμενες δημοτικές εκλογές, αλλά θα έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου.
 7. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου στις ενδοδικτυακές προκριματικές διαδικασίες, για υποψήφιος δήμαρχος, εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο, δέκα χρόνια δήμαρχος.
 8. Ο χρισμένος υποψήφιος δήμαρχος δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτός τους υποψήφιους δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους.
 9. Κάθε μέλος Δικτύου στον αντίστοιχο Δήμο, έχει το δικαίωμα να αυτοπροταθεί ως υποψήφιος δημοτικός ή διαμερισματικός σύμβουλος.
 10. Υποψήφιοι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι για κάθε Δήμο ανακηρύσσονται, αρχής γενομένης από τον εκλεγέντα πρώτο και κατά σειρά μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού που απαιτούνται για κάθε Δήμο, από τις ψήφους των ταμειακώς ενήμερων μελών του αντίστοιχου Δήμου με μονοσταυρία.

 

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 1. Ο εκλεγμένος δήμαρχος οφείλει να ψηφίζει εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και να ενεργεί διοίκηση του Δήμου, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί σε αυτόν από τους εκλογείς του Δικτύου του αντίστοιχου Τοπικού Δήμου και σύμφωνα με τις διακηρυκτικές αρχές του Δικτύου και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες της πολιτικής.
 2. Εκλεγμένος δήμαρχος μπορεί να ανακληθεί και είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί από το αξίωμα του δημάρχου, εφόσον αρθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του των μελών του Δικτύου της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου που τον επέλεξαν. Αν δεν παραιτηθεί, διαγράφεται αυτόματα από μέλος του Δικτύου και δεν έχει το δικαίωμα ποτέ να επανέλθει στο Δίκτυο.
 3. Η πρόταση ανάκλησης γίνεται ενυπόγραφα από το 20% των μελών του Δικτύου του αντίστοιχου Τοπικού Δήμου ή από το 20% των μελών της ΕΚΕ.
 4. Για να υπάρξει ανάκληση, θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης τα δύο τρίτα του συνόλου των ταμειακώς ενημερωμένων μελών του αντίστοιχου Δήμου
 5. Η πρόταση ανάκλησης για τους δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους γίνεται ενυπόγραφα από το 10% των μελών του Δικτύου του αντίστοιχου Δήμου ή από το 10% των μελών της ΕΚΕ και για να υπάρξει ανάκληση θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης το 50%+1 του συνόλου των ταμειακώς ενημερωμένων μελών του αντίστοιχου Δήμου.

 

Άρθρο 24

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 1. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης θα πρέπει να είναι από εξαμήνου μέλος του Δικτύου και ταμειακώς ενήμερος και να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 50 μοναδικές υπογραφές των ταμειακά ενήμερων μελών του Δικτύου στην αντίστοιχη περιφέρεια.
 2. Υποψήφιος περιφερειάρχης για κάθε Διοικητική Περιφέρεια ανακηρύσσεται εκείνος που συγκέντρωσε το 50%+1 των ταμειακά ενήμερων μελών των Τοπικών Δήμων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.
 3. Η ψηφοφορία γίνεται με μονοσταυρία.
 4. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έχει κάθε μέλος, του Δικτύου.
 5. Οι προκριματικές εκλογές για το χρίσμα, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο έξι μήνες πριν τις περιφερειακές εκλογές.
 6. Ο εκλεγμένος περιφερειάρχης, δεν θα είναι υποχρεωτικά υποψήφιος για τις επόμενες περιφερειακές εκλογές, αλλά θα έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου.
 7. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου στις ενδοδικτυακές προκριματικές διαδικασίες, για υποψήφιος περιφερειάρχης, εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο, δέκα χρόνια περιφερειάρχης.
 8. Ο χρισμένος υποψήφιος περιφερειάρχης δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτός τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους.
 9. Κάθε μέλος Δικτύου στην αντίστοιχη περιφέρεια, έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, εφόσον έχει συγκεντρώσει 5 μοναδικές υπογραφές ταμειακά ενήμερων μελών του Δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας.
 10. Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι για κάθε Περιφέρεια ανακηρύσσονται, αρχής γενομένης από τον εκλεγέντα πρώτο και κατά σειρά μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού που απαιτούνται για κάθε Περιφέρεια, από τις ψήφους των ταμειακώς ενήμερων μελών του Δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας, με τον περιορισμό ότι κάθε Τοπικός Δήμος θα πρέπει να διαθέτει έναν τουλάχιστον υποψήφιο.

 

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 1. Ο εκλεγμένος περιφερειάρχης οφείλει να ψηφίζει εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου και να ενεργεί διοίκηση της Περιφέρειας, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί σε αυτόν από τους εκλογείς του Δικτύου και σύμφωνα με τις διακηρυκτικές αρχές του Δικτύου και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες της πολιτικής.
 2. Εκλεγμένος περιφερειάρχης μπορεί να ανακληθεί και είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί από το αξίωμα του δημάρχου, εφόσον αρθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του των μελών του Δικτύου της εκλογικής περιφέρειας του Περιφέρειας που τον επέλεξαν. Αν δεν παραιτηθεί, διαγράφεται αυτόματα από μέλος του Δικτύου και δεν έχει το δικαίωμα να επανέλθει ποτέ στο Δίκτυο.
 3. Η πρόταση ανάκλησης γίνεται ενυπόγραφα από το 20% των μελών του Δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή από το 20% των μελών της ΕΚΕ.
 4. Για να υπάρξει ανάκληση, θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης τα δύο τρίτα του συνόλου των ταμειακώς ενημερωμένων μελών του Δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας.
 5. Η πρόταση ανάκλησης για τους περιφερειακούς συμβούλους γίνεται ενυπόγραφα από το 10% των μελών του Δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή από το 10% των μελών της ΕΚΕ και για να υπάρξει ανάκληση θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης το 50%+1 του συνόλου των ταμειακώς ενημερωμένων μελών του Δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας.

 

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από Προοίμιο και είκοσι έξι (26) άρθρα ψηφίσθηκε και υπογράφηκε σήμερα 28 Ιουλίου 2016 από τα κατωτέρω ιδρυτικά μέλη του Δικτύου:

 

 

 

 

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s