ΕΥΡΩ Ή ΔΡΑΧΜΗ;

Έστω να δεχτούμε ότι δεν παίζει ρόλο το νόμισμα (ευρώ ή δραχμή) αυτό καθαυτό, όπως υποστηρίζουν πολλοί. Δεν μπορεί όμως να μη δεχτούμε ότι παίζει καθοριστικό ρόλο το ποιος ελέγχει το νόμισμα, το ποιος αποφασίζει σχετικά με το νόμισμα. Εκεί έγκειται το πρόβλημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΧΜΗ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΥΡΩ

Με το εθνικό μας νόμισμα δεν είχαμε άγχος για την πορεία του κράτους και των ατομικών μας εισοδημάτων και περιουσιών. Δεν είχαμε άγχος για την Άμυνα, για την Υγεία, για τους μισθούς και τις συντάξεις, για τις καταθέσεις και τα ακίνητα κ.λ.π. Δυσκολίες και παράπονα μπορεί να είχαμε, όχι όμως άγχος και αβεβαιότητα. Ξέραμε ότι…

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΜΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ;

Ενώ όλες οι καθεστωτικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τουλάχιστον ένα 35% του ελληνικού λαού θέλει επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, εντούτοις, όταν έρχεται η ώρα της απόφασης, ούτε αυτό το 35% στηρίζει ή ψηφίζει κάποιο από τα κόμματα που έχουν αυτό το πρόταγμα.